DARE update: lancering ‘De Staat van het MKB’, onder toeziend oog van Koningin Máxima

Hare Majesteit Koningin Máxima is maandagmiddag 23 november aanwezig bij de lancering van ‘De Staat van het MKB’ in de Malietoren in Den Haag. Met dit nieuwe onafhankelijke platform willen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen de in Nederland beschikbare kennis over het midden- en kleinbedrijf verbeteren. Naast een platform is De Staat van het MKB ook een samenwerkingsverband.

Op 23 november worden een website en een overzichtspublicatie gepresenteerd. De Staat van het MKB is een initiatief van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering, in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), MKB-Nederland en DARE, bestaande uit enkele hoogleraren die zich richten op ondernemerschap. Betere informatievoorziening over het MKB moet eveneens leiden tot een verbetering van beleid en dienstverlening gericht op het MKB.

Tijdens de lancering komen diverse ondernemers aan het woord en geven samenwerkingspartners hun visie op het MKB en het belang van goede informatie en kennis hierover. Hoofdeconoom van het CBS, Peter Hein van Mulligen, spreekt samen met directeur van het Big Data Expert Centre van Fontys Hogescholen, Erik van Tol, over  de toenemende kansen op het gebied van data in de beleidsvorming en dienstverlening aan het MKB.

Koningin Máxima is lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering. Dit comité is in 2011 opgericht als vervolg op de Raad voor Microfinanciering, waarvan Koningin Máxima van 2007 tot 2011 lid was. Zij zet zich in om het bereik van financieringsmogelijkheden te vergroten, zowel met coaching als met krediet voor potentiële en bestaande kleine ondernemers.

Meer informatie
Christien Stoker, ministerie van Economische zaken
06 – 55493860
christien@sylt.nl